Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuálně dnes - informace

 

Aktuálně dnes 

21.1.2022

-včera 20.1.2022 proběhlo očkování většiny klientů a zaměstnanců třetí dávkou očkování proti Covid-19.Všichni klienti jsou v pořádku, bez komplikací a v dobré náladě.

Co se týká návštěv prozatím režim nebudeme měnit vzhledem k aktuální Omikronové situaci a enormnímu nárůstu Covid pozitivních čísel.

Děkuji za pochopení Kubíková Linda

 

 

28.12.2021

 

Přátelé a blízcí našich klientů,

vzhledem k Vašim dotazům bych se ráda vyjádřila k režimu návštěv:

Prosím Vás o pochopení a trpělivost. Samozřejmě vnímám, jak je situace složitá a omezující, ale k tomu abychom pokračovali v zavedeném „bezkontaktním“ režimu návštěv mám tyto důvody:

za 1.- čísla Covid pozitivních celorepublikově narostla během jednoho dne o cca 4000 (očekávaná reakce na Vánoční setkávaní)

za 2.-jsme aktuálně v čekací době na zaočkování 3 posilující dávkou (očkování proběhne na přelomu ledna-února mobilním očkovacím týmem)

za 3.- zvýšená nemocnost i v řadách zaměstnanců (klasické chřipky či angíny) a zavlečení Covid by fatálně ohrozilo chod celého ústavu

Žádám Vás o pochopení a trpělivost, věřte, že prioritou je ochrana Vašich blízkých a zajištění zaměstnanců jim poskytující péči. V momentě, kdy by se onemocnění k nám zavleklo, posunula by se doba možná pro zaočkování posilující třetí dávky a tím i doba dalších omezení.

 

Děkuji za pochopení

Kubíková Linda, ředitelka Ústavu péče o seniory Třemošná ,z.ú.

 

V Třemošné dne : 28.12.2021

 

 

6.12.2021

Nadále pokračujeme a budeme pokračovat v již zavedeném režimu návštěv viz níže

 

bumerang-van.jpg

 

Všichni jsme zdraví, v dobré náladě a těšení se na Ježíška, také se připravujeme se na čerta a Mikuláše s andělem, ten dorazí dnes, všem přinese nějaký balíček...

Klienti připravují vánoční výzdobu, chystají se na pečení vánočního cukroví, ta proběhne 13.12.2021 a další den cukroví dozdobí.

15.12.2021 proběhne Mše a popovídání s knězem

16.12.2021 je domluvené vyrábění sněhuláků jako dekorace na každý noční stoleček

22.12.2020 proběhne Štědrý den nanečisto- po snídaní si zazpíváme koledy, rozkrojíme jablko a odlijeme olovo, taky ochutnáme vyrobené cukroví, pak si dáme společný slavnostní oběd,( takový trénink na Štědrovečerní večeři ), po obědě klienti dostanou dárky z projektu Ježíškových vnoučat do kterého jsme již opakovaně zapojeni. Den zakončíme sledováním pohádky a dobrou večeří.

24.12.2021    Štědrý den naostro

 

 

22.11.2021

 

OD DNEŠNÍHO DNE JSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY- V OMEZENÉM REŽIMU,

a to v návštěvní místnosti s bariérou, návštěvy budou probíhat do odvolání v režimu: pouze bezkontaktně-tzn. v místnosti se zástěnou.

 

K návštěvě je nutné se předem telefonicky objednat na telefonním čísle 725 885 441. Návštěvy jsou umožněny vždy v časech 13hod,14hod,15hod,16hod, a to pouze na 30 min.

 

Do areálu bude umožněn vstup hlavní brankou po zazvonění, vjezd vozidel nebude umožněn (pouze v případě pohybového omezení, a to po domluvě s recepčním či zdr. sestrou). Na hlavní brance se pomocí komunikátoru spojíte s recepčním a nahlásíte příchod a ke komu na návštěvu jdete. Vyčkáte příchodu zaměstnance, který Vás venkovní cestou uvede do návštěvní místnosti. Po celou dobu kontaktu se zaměstnanci je nutné mít nasazený respirátor. V době návštěv není možné využít WC.

Vyhýbejte se fyzickému kontaktu s personálem a ostatními klienty, mějte vždy nasazený respirátor. Návštěva bude umožněna vždy pouze na 30 min, poté musí dojít k dezinfekci prostor a připravení místnosti pro další návštěvníky-vyvíječ ozónu se spouští automaticky v předem nastaveném čase. V průběhu návštěvy (pobytu v části izolované od kontaktu s klientem či zaměstnancem) je nutnost nasazeného respirátoru pouze na Vašem uvážení.

Při odchodu vždy telefonicky kontaktujte zdr.sestru -725 885 441- není možné odejít bez ohlášení a samostatně-bez doprovodu personálu!!!

Po celou dobu návštěvy je možné pro lepší komunikaci využít elektronický komunikátor umístěný v zástěně-viz. přiložený manuál.

Co se týká donášení balíčku, nejsou žádná opatření, pokud něco svým blízkým zanesete předejte při příchodu zaměstnanci, který balíček předá. Pokud balíček chcete zanechat v prostoru pro návštěvu je nutné jej adresovat pro koho je určen.

Pokud chcete návštěvu zkrátit, je nutné telefonicky kontaktovat zdr. sestru a vyčkat jejího příchodu-tel. čísle 725 885 441.

 

Nadcházející adventní a Vánoční čas a s tím spojenou potřebu kontaktu chápeme, ale samozřejmě považujeme za nutné ochránit klienty a zaměstnance-což je prioritou a bohužel i přes dvě dávky očkování u klientů i zaměstnanců se nákaza projevila opět. Naštěstí se jednalo pouze o tři klienty a povedlo se nám dalšímu šíření zabránit. Všichni máme ještě v paměti události z přelomu roku a těch bychom se rádi vyvarovali. Snažíme se býti co nejvíce opatrní.

 Děkuji Vám za pochopení, za toleranci a podporu. Věřte, že všichni vnímáme složitost situace.

 

Dále sledujte Fb či web v případě změn, vždy budou informace umístěny právě na těchto místech…

 

 

V Třemošné 22.11.2021                                                                                                                Kubíková Linda

                                                                                                                                                        ředitelka ústavu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2021

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

S ohledem na epidemiologickou situaci je od 10.11.2021 ZÁKAZ NÁVŠTĚV v našem zařízení  a to do odvolání.

s výjimkou:

• návštěv pacienta v terminálním stadiu

1.doložit doklad o absolvování RT-PCR testu ne staršího než 72 hodin nebo POC antigenního testu ne staršího než 24 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem. Akceptovány jsou pouze testy provedené ve zdravotnickém zařízení.

2. doložit doklad o očkování (národní certifikát v písemné podobě, alespoň v anglickém jazyce), dostupný na portále https://ocko.uzis.cz a nemá žádné příznaky onemocnění.:

- u dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky

- u jednodávkového schématu uplynulo 14 dní od aplikace

3. doložit doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění.

Návštěva nesmí mít žádné příznaky infekčního onemocnění a musí dodržovat ochranu dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti.

Délka návštěvy je povolena na max. 20 minut.

 

 

 

29.10.2021

Dnešním dnem došlo doufám k definitivní úpravě Mimořádného opatření (MZDR 32802/2021-1)-která určila, kdo test musí podstoupit 

 Vyšetření se neprovádí u osoby, která

a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 před termínem pravidelného preventivního vyšetření podle bodu 1 s negativním výsledkem, nebo

b) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19. 

Jinak se postup při návštěvách nemění...

25.10.2021

Jako reakce na narůstající čísla Covid pozitivních přistupuji ke zpřísnění preventivních opatření...

Žádám Vás o odložení návštěvy pokud by jste měli pocit změny zdr. stavu(nachlazení, viróza apod.)a samozřejmě po kontaktu s pozitivní osobou.

Prosím o dodržování návštěvního řádu, o spolupráci a zodpovědnost, cílem je ochrana našich klientů, Vašich nejbližších...

Prosím, nebuďme negativní- všechny tato situace kolem Covid zatěžuje, není nutné nikterak zatěžovat pečující personál , aby dohlížel na dodržování stanovených pravidel v našem ústavu, nejde o soutěž v rebelii, ale o ochranu klientů!!!!

Za celý tým Ústavu péče o seniory Třemošná,z.ú. děkuji za dodržování pravidel, zodpovědnost a spolupráci

Kubíková LInda

 

Návštěvní řád:

 • Každá návštěva se musí prokázat negativním testem – PCR se platnost zkrátila ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin
 •  V případě dětí je možné je otestovat zde
 • Antigenní test je možné zakoupit na recepci ( 60,-/test) test si provede sám návštěvník bez účasti personálu ústavu 
 • návštěva která si zakoupí test (pokud se jedná o děti-ti počkají venku), venkem odejde do návštěvní místnosti, provede si test,  po použití ho zlikvidují do nádoby určené, jako infekční
 • výsledek zašlou na tel. číslo 725 885 441, případně  vyčkají příchodu sestry, která je kompetentní rozhodnout, zdali návštěvu umožní či ne
 • I v případě negativního výsledku je návštěva, a to i děti, povinna mít po celou dobu návštěvy nasazený respirátor
 •  Omezte co nejvíce pohyb po budově, používejte dezinfekce na ruce, jsou umístěné na chodbách
 • V případě, že bude návštěva probíhat venku, je nutné i venku, aby návštěva měla nasazený respirátor
 • Zákaz vjíždění automobilů do areálu ústavu, pouze výjimky, kdy je někdo omezený na pohybu (berle, inv. vozík apod.)
 • Donášení potravin, osobních věcí apod. zatím bez omezení

 

VZHLEDEM K RIZIKOVOSTI A KŘEHKOSTI NAŠICH KLIENTŮ, NEJSOU POVOLENY PROPUSTKY DO DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ A TO ODE DNE 25.10.2021 DO ODVOLÁNÍ

 

12.10.2021

Kapacita našeho zařízení byla plně obsazena, v případě zájmu o umístění neváhejte kontaktovat naší sociální pracovnici sdělí Vám postup, doplní potřebné informace, pomůže s vyplněním dokumentů potřebných k přijetí či zaevidování do pořadníku. Jakmile se uvolní místo, sociální pracovnice okamžitě kontaktuje žadatele z pořadníku.

Vzhledem ke zhoršenému počasí a počínajícím virozám, žádáme návštěvy o svědomitost při nošení plně nasazených respirátorů a to i u dětí při návštěvě v budově či na pokoji klientů. V momentě , kdy pociťujete první příznaky nachlazení, návštěvu raději odložte. Dodržujte rozestupy, používejte dezinfekci, která je dostupná na chodbách.

Naši klienti jsou již zaočkování proti Covid-19 (dvě dávky-třetí u zájemců může proběhnout 02-/2022) a i proti chřipce.

Pouze součinností nás všech můžeme zabránit zavlečení virové infekce mezi klienty !!!!!

 

 

22.7.2021

 Včera proběhlo fajn odpoledne s opékáním buřtů s rodinami , fotografie najdete v sekci fotogaleriehttps://ustav-tremosna.estranky.cz/fotoalbum/21.7.2021-opekani-burtu-s-harmonikou/

 

28.6.2021

Přátelé a blízcí našich klientů, po poradě se všemi kolegy a po proběhlém očkování druhou dávkou proti Covid-19 všech našich klientů jsem se rozhodla rozvolnit režim návštěv od 1.7.2021 a to takto:

 

 • Není již nutné se objednávat na čas
 • Není nutné chodit vyhrazeným koridorem bočním vchodem
 • Není nutné se zdržovat za zástěnou návštěvní místnosti
 • Je možné donést klientům i něco dobrého
 • Čas je neomezený, ale tak, aby nenarušoval provoz, stravování apod. vždy případně budete upozorněny personálem

 

je potřeba dodržovat následující:

 

 • Selský rozum – myslet na křehkost našich klientů a lidí, kteří se o ně starají
 • Návštěvy vcházejí hlavním vchodem po zazvonění na recepční, následně se hlásí na recepci-nahlásí jméno, telefon či email, příbuzenský vztah, k jakému klientovi, a případně zdali je návštěvník po prodělaném Covid případně očkování a kolika dávkami
 • Pokud návštěva bude uvnitř budovy, je možné na pokoji, a to vždy s nasazeným respirátorem, toalety lze využít pouze v přízemí v návštěvní místnosti
 • Pokud bude návštěva v prostorách zahrady je možné bez respirátoru
 • max.6 osob na návštěvu jednoho klienta
 • děti uvnitř budovy respirátor též nasazený, venku možno bez respirátoru pokud je dítě zdravé

Co se týká dětí, které, předpokládám neprodělaly očkování, prosím zvažte riziko a v případě příznaků jakéhokoliv možného onemocnění, raději návštěvu přesuňte na jiný termín.

V případě že, zdr.sestra posoudí , že zdr. stav navštěvujících není vyhovující, má povinnost návštěvu nepovolit !!!!!!!

 

V Třemošné dne: 28.6.2021                                                                                                                            Kubíková Linda

                                                                                                                                                                         Ředitelka ústavu   

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         

 

 

17.6.2021

Dnes proběhlo zaočkování klientů druhou dávkou očkovací látkou proti  onemocnění Covid -19. Dnešek bude s klidovým režimem a budeme doufat , že všichni klienti budou bez reakce. Po uplynutí cca 10 dní zde zveřejním aktualizovaný postup pro návštěvy našich klientů.

Kubíková Linda - ředitelka ústavu

7.5.2021

6.5.2021 proběhlo očkování první vakcínou Pfizer u většiny klientů a zaměstnanců našeho ústavu. Všichni klienti očkování zvládli bez následných komplikací. Termín dalšího očkování (druhá dávka) proběhne 17.6.2021 opět zde v prostorách ústavu pod opětovným dozorem lékaře z očkovacího mobilního týmu, ale i s účastí naší praktické lékařky.

 

22.4.2021

Po včerejší komunikaci s ředitelkou mobilního očkovacího týmu jsme se dozvěděli, že očkování našich klientů by mělo proběhnout v prvním týdnu v květnu, kdy očkovací tým přijede klienty zaočkovat do prostor ústavu. V případě  dotazů mě neváhejte kontaktovat emailem kubikova@ustav-tremosna.cz či na tel.čísle 731 08 72 89 

Kubíková Linda - ředitelka ústavu

13.4.2021

Aktuální informace:

Stále čekáme na proočkování proti Covid-19, našich klientů. Situaci neustále řešíme s mobilním očkovacím týmem z Konstantinových lázní, pod který náš ústav spadá. Informace od Plzeňského kraje jsou takové, že jsme opravdu odkázáni na zaočkování mobilním týmem. V momentě, kdy budou naši klienti zočkování bude možné uvažovat i o rozvolnění průběhu návštěv. Zatím jako prioritu považuji ochránit klienty před možným znovu nakažením, a proto nadále zůstáváme v režimu bezkontaktních návštěv.

Děkuji za pochopení Kubíková Linda -ředitelka ústavu

 

29.3.2021

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

 

Vzhledem k množícím se dotazům ze strany příbuzných našich klientů ohledně Sčítání lidu 2021 a to dotazu "Kdo vyplní formulář?" Abychom předešli Vaší nejistotě...

Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky. Za Vaše blízké můžete formulář vyplnit on-line, případně po skončení on-line možnosti, vyplnit formulář, který získáte na úřadech či na pobočkách České pošty.Sociální pracovnice ani jiný zaměstnanec našeho zařízení nebude za naše klienty sčítací formulář vyplňovat, proto doporučuji využít možnost on-line, která byla prodloužena do 9.4.2021.

Děkuji za pochopení Linda Kubíková – ředitelka ústavu

 

22.3.2021

Přátelé je nejspíše očekáváno nějaké možné rozvolnění a umožnění kontaktních návštěv v naší zahradě příp. v  návštěvní místnosti pokud jste zaočkování, či jste prodělali Covid-19 v proběhlých 90 dnech. Celou situaci vnímám a vnímám i dotazy, ale přesto zůstaneme stále velmi obezřetní. Naši klienti stále nejsou naočkováni-vakcína není, velmi intenzivně komunikujeme s očkovacím centrem Konstatinovy lázně, s praktickou lékařkou Mudr.Cinertovou a vyčkáváme, připraveni.

S přihlédnutím na velké riziko, mnohdy složitou spolupráci při bezpečném dodržení nošení ochranných pomůcek-kdy naši klienti vzhledem k dg. nemohou dodržet správné nasazení a použití respirátorů stále zůstaneme u návštěv bezkontaktních, v režimu objednávání na smluvené časy(a to po předchozí telefonické domluvě a objednání se u zdr.sestry na tel. 725 885 441, v časech 10 hod,11 hod, 13 hod, 14 hod, 15 hod a to pouze na 30 min.)

 

Samozřejmě je  možné donést Vašim blízkým balíček. Je potřeba jej zabalit tak, aby mohl být dezinfikován postřikovou dezinfekcí z tohoto důvodu není vhodné donášet čerstvé potraviny jako moučníky, čerstvé ovoce apod. Ostatní donesené věci projdou postřikovou dezinfekcí (proto prosím nejlépe igelitový, neprodyšný obal) a následně vyvíječem ozónu.

Děkuji za respektování Linda Kubíková-ředitelka ústavu

 

 

1.3.2021

 

Jistě jste všichni zaznamenali velmi napjatou situaci, která zasáhla, více či méně každého z nás. A proto jsem přesvědčena, že při zachování všech bezpečnostních opatření je důležité nadále udržet možnost návštěv (a to tedy stále v režimu „barierovém“-tzn.za zástěnou v návštěvní místnosti).

Považujeme za důležité klienty neizolovat, udržovat je v dobrém psychickém stavu a o to se tady všichni snažíme.

Vzhledem k vládnímu nařízení (nouzový stav) o zákazu migrace mezi okresy z něhož vyplívá pro některé z Vás nemožnost navštívit své blízké, je vytvořen formulář-potvrzení, které Vám po domluvě zašle sociální pracovnice příp. vrchní sestra formou emailu.

Doporučuji mít i předvyplněné „čestné prohlášení  Cestne_prohlaseni___vzor-uzavřené okresy.pdf

I přes to, že dny budou slunečnější a teplejší, budou vybízet k návštěvám probíhajícím v zahradě, toto není možné povolit, a to z důvodů:

-Není možné zajistit 100% nošení respirátorů po celou dobu návštěvy.

-Klienti nejsou stále naočkování.

-Všichni slyšíme o různých mutacích.

-Není možné uskutečnit návštěvu na delší čas a zamezit tak, možnému potkávání se s ostatními příbuznými ostatních klientů.

-Dle vládního nařízení je povinnost, klienta po takové vycházce izolovat na 72 hod, což je pro klienty velmi stresující.

Nadále zůstaneme v režimu objednaných návštěv u sester na telefonním čísle 725 885 441) a v režimu využití návštěvní místnosti se zástěnou možných videohovorů a předávání balíčků dle informací viz níže.

 

Věřte, že prioritou je ochrana klientů a následně těch, kteří se o ně starají, a proto je nutné dodržet režim, který je již nastaven…děkuji za pochopení Kubíková Linda-ředitelka ústavu

 

 

 

15.2.2021

Aktuálně máme ještě dvě volná místa, v případě zájmu o využití naší pobytové služby telefonicky kontaktujte sociální pracovnici (725 885 340 ).

Aktuální informace:

Od minulého týdne začalo očkování proti Covid-19 našich zaměstnanců, ti kteří očkování prodělali jsou již zapsáni pro očkování druhou dávkou a to v první polovině března. Očkování z řad klientů je stále v jednání z důvodu odstupu po prodělaném onemocnění-nicméně probíhá velmi úzká spolupráce s Očkovací mobilní jednotkou z Konstantinových lázní a jakmile bude vhodný čas i naši klienti budou očkováni. Prozatím nadále pracujeme ve zvýšeném dezinfekčním režimu, s využitím všech ochranných pomůcek. Naši klienti mají dobrou náladu, probíhá intenzivní rehabilitace, ergoterapie. Dny začínají být veselejší, společně se těšíme na oteplení a možnost využít zahrady. 

Návštěvy pokračují nadále v bezkontaktním režimu....

Po předchozí telefonické domluvě a objednání se u zdr.sestry na tel. 725 885 441, v časech 10 hod,11hod, 13 hod, 14 hod, 15hod a to pouze na 30 min.

Po příjezdu k Ústavu kontaktujte zdr.sestru telefonicky a do areálu vstupujte postranní branou vlevo, není možné vjíždět autem. Vyhýbejte se kontaktu s personálem a ostatními klienty. V době návštěv není možné využít WC. Návštěva bude umožněna vždy pouze na 30 min, poté musí dojít k dezinfekci prostor a připravit místnost pro další návštěvníky-vyvíječ ozónu se spouští automaticky. Při odchodu vždy telefonicky kontaktujte zdr.sestru.

 

Je možné donést balíček pro Vaše blízké. Balíček je potřeba zabalit tak, aby mohl být dezinfikován postřikovou dezinfekcí z tohoto důvodu není vhodné donášet čerstvé potraviny jako moučníky, čerstvé ovoce apod. Ostatní donesené věci projdou postřikovou dezinfekcí (proto prosím nejlépe igelitový, neprodyšný obal) a následně vyvíječem ozónu.

                                                                                                                    

 V Třemošné 15.2.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kubíková Linda

                                                                                                                                                      Ředitelka ústavu

 

 

 

 

 

2.2.2021

Po vyčerpávajících dvou měsících, kdy jsme čelili promořování Covid-19 v řadách klientů i nás samotných se zdá, že jsme z nejhoršího venku. Vzhledem k náročnému období, bych ráda umožnila opět bezkontaktní návštěvy v režimu, na který jste byli zvyklí a to: návštěvy umožníme pouze bezkontaktně-tzn. v místnosti se zástěnou. Po předchozí telefonické domluvě a objednání se u zdr.sestry na tel. 725 885 441, v časech 10 hod,11hod, 13 hod, 14 hod, 15hod a to pouze na 30 min.

 Po příjezdu k Ústavu kontaktujte zdr.sestru telefonicky a do areálu vstupujte postranní branou vlevo, není možné vjíždět autem. Vyhýbejte se kontaktu s personálem a ostatními klienty. V době návštěv není možné využít WC. Návštěva bude umožněna vždy pouze na 30 min, poté musí dojít k dezinfekci prostor a připravit místnost pro další návštěvníky-vyvíječ ozónu se spouští automaticky. Při odchodu vždy telefonicky kontaktujte zdr.sestru.

 

Je možné donést balíček pro Vaše blízké. Balíček je potřeba zabalit tak, aby mohl být dezinfikován postřikovou dezinfekcí z tohoto důvodu není vhodné donášet čerstvé potraviny jako moučníky, čerstvé ovoce apod. Ostatní donesené věci projdou postřikovou dezinfekcí (proto prosím nejlépe igelitový, neprodyšný obal) a následně vyvíječem ozónu.

 

 Pro aktuální informace sledujte web, případně jsme Vám k dispozici na emailu příp.na tel. čísle 725 885 441 nebo 731 08 72 89.

 

 

 

 V Třemošné dne: 2.2.2021                                                                     Kubíková Linda, ředitelka ústavu 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DNES MÁME VOLNÁ MÍSTA !!!

 

received_1342744072595747.jpeg

Zájemci o bližší informace ohledně možného přijetí se prosím obracejte na sociální pracovnici Hanu Šneidrovou na tel: 725 885 340, email: s.pracovnik@ustav-tremosna.cz .  Víme, že při současné virové situaci je nový nástup do našeho zařízení problematický, přesto se na nás obracejte, vysvětlíme detaily možného přijetí.  V současnosti je možné okamžité přijetí.  Těšíme se na Vás. 

heart

 

received_542980109699539.jpeg received_551617045482442.jpeg received_238211443963532.jpeg img_20200410_143858_dro.jpg 117903626_303222200989415_1273045572125673107_n.jpg 

118004212_304535467280916_1611262179904568571_n.jpg120780993_614392625921614_6352614315384896952_n.jpg

 

 

Chcete-li pomoci využijte transparentní účet NADACE DIANA, pošli pomoc dál   123-1064920257/0100 . Kliknutím na uvedené číslo účtu alespoň zjistíte jak na tom jsme. Zároveň uvidíte  jak lidé pomáhají. Nadace podporuje zejména nemajetné klienty našeho ústavu s nedostatečnou výší důchodu. I stovka dvě pomůže.

 

V případě dalšího zájmu, či zájmu o umístění přejděte do sekce:    "Pro žadatele"

 

V případě, že chcete aby Vás kontaktovala naše sociální pracovnice zadejte požadavek do komentáře níže:

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Václav Böhm - Poděkování

6. 2. 2021 12:25

Chtěl bych Vám touto cestou všem poděkovat za příkladnou péči o všechny Vaše klienty a hlavně za mojí maminku paní Olgu Böhmovou, která byla ve Vašem Ústavu pro seniory v Třemošné více jak jeden rok. Zvláště v této nelehké době ať epidemiologické, tak i ekonomické zvládáte chod Vašeho Ústavu a péči o klienty na vysoké úrovni. Ještě jednou velké poděkování i za mojí maminku, která bohužel již není mezi námi.
S úctou Václav Böhm

Kubíková Linda - Re: Poděkování

1. 3. 2021 11:03

Vážený pane Böhme,
jménem všech zaměstnanců Vám velice děkuji za milá slova.

Daniela Jakubcová - Žádost o rozhovor, nebo schůzku

12. 12. 2020 8:42

Dobrý den paní Šneidrová,
chtěla bych s Vámi mluvit o podmínkách přijetí mého tatínka, buď telefonicky, nebo ještě raději pokud byste mě mohla přijmou k osobnímu pohovoru. Děkuji D. Jakubcová
Tel. 607950534
mail: dankajakubcova@seznam.cz